Ditt boende

Här hittar du massa bra information kring ditt boende. Du hittar bland annat information om sådant som är i din lägenhet, så som bredband och lägenhetsunderhåll. Du hittar också tips på hur du bor mer miljövänligt, hur du betalar hyran och vad som gäller i trapphuset.