Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Förråd och lokaler

Vi har källarförråd, på 12-25 kvm, att hyra ut.

Förutom lägenheter har vi ett antal lokaler som vi hyr ut. På Storgatan finns biblioteket och på Västra Järnvägsgatan trygghetsboende och familjecentral. I flera av våra områden hyr vi också ut lokaler för fritids- och daghemsverksamhet.