Trekanten

På Trekanten finns kontorslokaler, detta är beläget mitt i centrum på gågatan.