Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Nycklar och upplåsning

Har du tappat bort din hyresnyckel eller vill komplettera med en extra nyckel, se prislistan nedan.

Prislista - Nycklar och upplåsning

Ny cylinder inklusive 3 nycklar

1 500 kr

Omläggning av cylinder inklusive 3 nycklar

1 200 kr

Tvättcylinder inklusive 2 nycklar

150 kr

Nycklar per styck

300 kr

Upplåsning

Kontorstid / dagtid

500 kr

Övrig tid / jour

1000 kr

Din säkerhetsdörr

Hur du låser upp, låser och hänger extranyckeln i låskolven på din säkerhetsdörr. Den här filmen lär dig som bor i lägenhet att sköta sysslor i och kring hemmet.
Textade på svenska, engelska, arabiska och somaliska.