Bryggaren

På Bryggaren utöver lägenheterna finns familjecentralen, förskoleenheten och socialförvaltningen.