Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Bilar och parkeringar

Sävebo´s parkeringar är endast avsedda för våra hyresgästers bilar, och på besöksparkeringar deras gäster. Uppställning av avställda bilar är ALLTID förbjuden. När man erhållit en anmodan har man två veckor på sig att flytta bilen, därefter flyttas bilen till kommunens uppställningsplats. Efter ytterligare uppmaning, om fordonet inte hämtats transporteras bilen till skrotning. Kostnad och administration debiteras ägaren till bilen.

Ej heller uppställning av husvagnar, båt-släp och dylikt är tillåten.