Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Flytta ut

Ska du flytta ut så finns det en del förhållningregler att följa. Din lägenhet ska städas och bli besiktad innan utflytt.

Om du ska flytta

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket https://skatteverket.se/flytta Länk till annan webbplats. så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring www.adressandring.se Länk till annan webbplats.

Uppsägningstid

Du har alltid 3 månaders uppsägningstid på din lägenhet. Uppsägningen ska ske skriftligt. På ditt hyreskontrakt finns en ruta avsedd för uppsägning. Kontakta Sävebo om du inte hittar ditt kontrakt så skickar vi ut en kopia. Kom ihåg att fylla i telefonnummer och gärna mailadress så vi kan nå dig för överenskommelse om visning, besiktning med mera. Tänk på att uppsägningen räknas från det datum den kommit Sävebo tillhanda. Därefter räknas uppsägningen i tre hela kalendermånader från och med den första dagen nästkommande månad.

Besiktning

Vid avflytt besiktar Sävebo lägenheten. Du får meddelande om dag och tid för besiktningen. Städa lägenheten noggrant. Städtips kan du hämta på hemsidan www.savebo.se Länk till annan webbplats. – under menyn ”Hyresgäst – Broschyr – Till dig som flyttar”. Sävebo kommer att debitera för dåligt utförd städning. Sävebo kommer att dokumentera och debitera dig för eventuellt onormalt slitage. Tänk på att rökning inne kan innebära att vi måste spärrmåla lägenheten, detta räknas som skadegörelse.

Är du medveten om att du eller någon annan orsakat skada i lägenheten kan detta åtgärdas före besiktningen. Kontakta gärna oss på Sävebo om detta.

Skador och onormalt slitage

Hål, större märken på golv, tak, väggar, dörrar, foder, lister, köksinredning och garderober. Sprickor i handfat, toastol och badkar. Sävebo godkänner inte en mängd skruvhål efter hyllor och dylikt. Samma sak gäller större fläckar. Detta är bara några exempel på vad som du kan bli ersättningsskyldig för.


Rutiner för besiktning samt ombesiktning och debitering vid underkänd slutstädning.

  • Lägenheten ska vara grundligt städad, städningen godkänd och nycklarna inlämnade till Sävebo senast klockan 12.00 vid hyrestidens utgång. Alltså den första dagen i månaden.

Inträffar månadsskifte på en helgdag, är det första vardagen efter helgen som gäller.

  • Sävebo´s personal har då gjort en städbesiktning av lägenheten.

Om besiktningen kan göras tidigare, finns tid för dig som hyresgäst att städa om det som eventuellt inte blivit godkänt.

  • Om flyttstädningen inte är godkänd till klockan 12.00, har Sävebo ingen skyldighet att låta hyresgäst själva städa om. Sävebo beställer städfirma och debiterar utflyttande hyresgäst.
  • Kostnad för slutstädning/omstädning:

1 rum och kokvrå - 2 085 kronor

1 rum och kök – 2 920 kronor

2 rum och kök – 3 755 kronor

3 rum och kök – 4 940 kronor

4 rum och kök – 6 540 kronor

5 rum och kök – 7 360 kronor

Vid upprepad icke godkänd slutbesiktning debiteras hyresgästen förutom städfirmans kostnader, 500 kr för administrativa kostnader.

Tänk på att om ni själva anlitar en städfirma kan ni nyttja Rutavdrag – läs mer på www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.