Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Tillgänglighet

Sävebo står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur savebo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är till största del tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, med några få undantag (se avsnitt om innehåll som inte är tillgängligt nedan).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från savebo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Det finns vissa brister för kartor, översättning och bildspel. Dessa tredjepartslösningar ligger utanför vår kontroll och vi kan inte påverka dess funktionalitet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt verktyget Siteimprove och har tagit hjälp av Consid, som gjort en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 30 maj 2023.