Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Uthyrningspolicy 2024

Följande krav måste uppfyllas av hyresgästen för att kunna hyra bostad hos Sävebo.

 • Du måste ha inkomster så att du kan betala din hyra. Vår riktlinje är att hyran inte får utgöra mer än hälften av hushållets totala inkomst. Vi kräver att du visar intyg på din inkomst oavsett om den kommer från arbete eller bidrag.

Med inkomster menas:

 • Lön från arbete, egen näringsverksamhet, CSN, pension och sjukersättning.
 • A-kassa (minst 180 dagar kvar).
 • Aktivitetsstöd, aktivitetsersättning och etableringsersättning (minst 180 dagar kvar). Vid flytt från en annan kommun görs en enskild prövning.
 • Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd (folkbokförd i kommunen sedan minst ett år tillbaka). Vi vill ha samtycke för kommunikation med handläggare.


 • Vi tar kreditupplysningar på alla kommande hyresgäster och accepterar betalningsanmärkningar (dock inte hyresrelaterade eller av allvarligare art), men kräver då en borgensman som har tillräckligt bra inkomst för att täcka en eventuellt utebliven betalning.
 • Du får inte ha skulder till Sävebo.
 • Du måste vara myndig.
 • Du får inte ha störningsanmärkningar eller på något sätt misskött dig i tidigare boenden- referenser från nuvarande hyresvärd kan krävas.
 • Lägenheten ska vara hyresgästens huvudsakliga bostad och denne ska vara folkbokförd där. Vi accepterar inte olovlig andrahandsuthyrning.
 • Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.

1 rum och kokvrå max 2 personer, 1 rum och kök max 2 personer, 2 rum och kök max 4 personer, 3 rum och kök max 5 personer, 4 rum och kök max 7 personer, 5 rum och kök max 9 personer.

 • Vi tillämpar inte intern omflyttning under de första 2 åren, och de sker sedan i mån om tid och när tillfälle ges.
 • Du måste acceptera Sävebo´s ordningsregler.
 • Har du tackat nej tre gånger när du blivit erbjuden lägenhet placeras du sist i bostadskön.
 • Du har förtur till lägenhet om:
 1. Du ska flytta hit för att jobba.
 2. Du kan flytta in snabbt i en lägenhet med kort tillträdesdatum.