Uthyrningspolicy

Följande krav måste uppfyllas av hyresgästen för att kunna hyra bostad hos Sävebo.

  • Du måste ha inkomster så att du kan betala din hyra. Vår riktlinje är att hyran inte får utgöra mer än hälften av hushållets totala inkomst. Vi kräver att du visar intyg på din inkomst oavsett om den kommer från arbete eller bidrag.

Med inkomster menas:

Lön från arbete/anställning/ egen näringsverksamhet, studiebidrag/ studielån, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning, etableringsersättning,

A-kassa, ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd, och aktivitetsstöd.

  • Vi tar kreditupplysningar på alla kommande hyresgäster och accepterar betalningsanmärkningar (dock ej hyresrelaterade), men kräver då borgenär som har tillräckligt bra inkomst för att täcka eventuellt utebliven betalning.
  • Du får inte ha skulder till Sävebo och vi ser det som ett problem att du haft skulder till Sävebo.
  • Du måste vara myndig.
  • Du får inte ha störningsanmärkningar eller på något sätt misskött dig i tidigare boenden- referenser från nuvarande hyresvärd kan krävas.
  • Lägenheten ska vara hyresgästens huvudsakliga bostad och denne ska vara folkbokförd där. Vi accepterar inte olovlig andrahandsuthyrning.
  • Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek.

1 rum och kokvrå max 2 personer, 1 rum och kök max 2 personer, 2 rum och kök max 4 personer, 3 rum och kök max 5 personer, 4 rum och kök max 7 personer, 5 rum och kök max 9 personer.

Vid mycket stora lägenheter sker en bedömning från fall till fall.

  • Vi tillämpar inte interna omflyttningar under de första 2 åren därefter sker det i mån av tid och lämplighet.
  • Du måste acceptera Sävebo´s ordningsregler.
  • Har du tackat nej tre gånger när du blivit erbjuden lägenhet placeras du sist i bostadskön.