Branten (Högliden)

På Branten ligger vårdcentralen, folktandvården, socialförvaltningens kontor, Högliden, Linneagården och rehab.