Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Första spadtaget tas för förskolan Ripan

Torsdagen den 29 augusti togs det första symboliska spadtaget  för Sävsjö kommuns nya förskola Ripan. Den kommer att byggas bara några meter från Hägneskolan, vars tillbyggnad invigdes förra veckan. Den nya förskolan blir ett viktigt tillskott i Sävsjö kommun för att möta ett ökat behov av förskoleplatser. Ripan ska enligt fastställd tidplan stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2020/2021. I samband med inflyttningen kommer Pinutens förskola med två avdelningar att avvecklas.

Förskolan kommer att inrymma fyra avdelningar med totalt 80 barn, tillagningskök och gemensam matsal med möjlighet att bygga till ytterligare två avdelningar.

Nybyggnad förskola med miljöprestanda enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Solcellspaneler installeras på förskolans tak.

Utemiljön kommer att bestå av planterade växter, lekredskap, lekkulle, bollplan, förråd, ute-sov, cykelgarage, miljöstation och parkering.

Takbeläggning på komplementbyggnader och cykelgarage utförs av sedumväxter.