Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Arbetet fortgår med förskolan Ripan.

General- och totalentreprenör Byggnads AB Axel Andersson & Son tillsammans med underentreprenörer
arbetar med genomförandet av Sävebos förskola Ripan.
Grundplattan är armerad och gjuten i fyra etapper. Stommen är monterad och nu pågår montage av takstolar.

Arbetet fortskrider enligt tidplan och tanken är att yttertaket ska vara tätt innan året är slut.