Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Glöm inte att delta i vår hyresgästundersökning.

Undersökningen är ett viktigt verktyg för oss när vi planerar hur och vad vi ska prioritera i våra framtida arbeten i våra bostadsområden och fastigheter. Enkäten består bland annat av frågor om hur du upplever ditt boende och vad du tycker om vår service. Dina synpunkter är viktiga för oss och vår utveckling!

Vi kommer gå ut med en ”sista chansen” påminnelse den 14/8, dock stänger svarsinsamlingen den 18/8.

AktivBo AB, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästundersökningar, administrerar undersökningen.