Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Bibliotekets tak har fått ett lyft

Under september månad har hela taket på fastigheten Spiken 6 rengjorts och en del av det har bytts.

Vi passade även på att byta tak på garage som ligger på fastigheten.