Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Bruksvärdering, nya hyror och tillval.

Bästa hyresgäster!
Under en tid har Sävebo och Hyresgästföreningen arbetat med att bruksvärdera
Sävebos lägenheter.
Bruksvärdeshyran är det hyressättningssystem som används i dag och som
innebär att hänsyn tas till fastighetens och lägenhetens standard. Det vill säga
utrustning i lägenheten och i gemensamma utrymmen som tvättstugor, trapphus
och gårdar. Närhet till centrum, affärer, skolor och goda kommunikationer och
områdets image och rykte vägs också in när hyran förhandlas fram av
fastighetsägare och hyresgäster (Hyresgästföreningen). Man försöker nå lika
hyra för lika lägenhet.
Sävebo och Hyresgästföreningen har ansett detta vara ett nödvändigt arbete
eftersom man inte genomlyst Sävebos bestånd tidigare. Vår strävan har varit att
nå rättvisa hyror som tål en kritisk granskning.
Vissa lägenheter påverkas minimalt, en del får sänkta hyror och några lägenheter
kommer att få en markant hyreshöjning. Vi kommer att fasa in hyreshöjningen
tills brukshyran är uppnådd. Här beror det på hur stor skillnad det är mellan
dagens hyra och den nya brukshyran. De kommande åren kommer vi att höja
hyran med som högst 500 kr/månad tills man når brukshyran, alla som får sänkt
hyra får hela beloppet på en gång.

Vi har fått frågor kring hyresavierna som gått ut. En vanlig fråga är om tillvalen; bland annat diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och kyl/frys. Benämningen tillval är tyvärr lite vilsledande. Det handlar om att vid bruksinventeringen är denna utrustning värdehöjande och ger därför en högre hyra som utslag. Det har lett till att en del lägenheter får betala lite mer om de har utrustningen och några lite mindre om de saknar den utrustningen. Vi har valt att kalla det för tillval eftersom det gör det lite tydligare varför man har fått en hyrespåverkan. Det är också för att underlätta vår handläggning. Vi vet då att det är Sävebo som har underhållsansvaret på den utrustningen. Det behöver således inte alls vara så att man valt den utrustningen tidigare utan det betyder bara att lägenheten har den utrustningen idag.

Har du frågor kontakta Hyresgästföreningen, Jon Heinpalu, på 0771-443 443
eller Sävebo på 0382-152 28

Ni kan även maila Sävebos VD:

urban.blucher@savsjo.se