Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Förberedelser för Pergola

Förberedelser för Pergola

Plattan på plats

Plattan på plats

Pågående enkätundersökning

Vi har börjat med enkätundersökningar bland våra hyresgäster om hur man trivs och om det finns förslag som kan öka trivseln och vi kommer att gå igenom alla våra fastigheter under året.

På Vilan 14 och Advokaten var det flera hyresgäster som önskade en pergola på gården och på Vilan 14 hade man även synpunkter på lekplatsen, som lett till att den kommer att grävas ur och göras iordning, samt önskan om förbättringsmålning som kommer påbörjas inom kort.

Pinuten får ett nytt cykel/ barnvagnsförråd samt förbättrad grillplats och justering av lekplatsen. Framledes kommer vi även att byta fönster samt se över uteplatser och balkonger.

På Spiken 9 kommer vi att sätta nya vindskivor och se över balkongerna.

Soprummet på Trekanten kommer att stängas, och flyttas till ett lämpligare ställe.

Panelbytet på Kantarellen är pausat över sommaren och kommer att påbörjas igen efter semestern.