Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Hyreshöjning 2022

Bästa hyresgäster!

Inför 2022 görs det ingen generell hyreshöjning på alla bruksvärderade lägenheter utan endast den överenskomna infasning på de lägenheter som ännu inte ligger på bruksvärdet, dock högst 250 kr/mån. Det innebär att om ni inte får någon höjning så har ni en hyra som stämmer överens med vår överenskommelse med Hyresgästföreningen dvs bruksvärdet.

Två fastigheter ingick inte i bruksvärderingen, Bryggaren samt vår nybyggnation på Du Nords gata. Här blir det en hyreshöjning om 1,5% från och med 1 januari 2022.

Har du frågor kontakta Sävebo på 0382-152 28