Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Nybyggnation Rörviks skola

Pågående arbete

Ett uppstartsmöte med besiktningsorganisationen genomfördes den 28 april.
Pågående produktion: läggning bjälklag över plan 1, smidesmontering och gjutning väggar

Byggmöte nr 6 är planerat till den 18/5 och platsbesök med kontrollansvarig enl. PBL samt stom-besiktning ska utföras den 19 maj.