Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Felaktig kommunikation från hyresgästföreningen angående hyreshöjningen 2023

Det har kommit till vår kännedom att det gått ut fel information från hyresgästföreningen. Det är framförhandlat 2 %, men vi höjer inte hyran på våra bostadslägenheter till år 2023.