Translate this page

Please select your language of choice in the list below.

Nya postlådor till Postgatan

Nu hade de gröna postlådorna gjort sitt, här sätter Victor upp nya fina grå. Förhoppningsvis hinner vi även att måla grundsockeln under nästa vecka.